XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

اجاق GG 401

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 402

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 403

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 404

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 501

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز وسط ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 502

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز کنار ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 504

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز کنار ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 505

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز وسط ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

اجاق GG 401

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 402

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 403

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 404

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 501

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز وسط ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 502

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز کنار ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 504

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز کنار ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 505

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز وسط ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

اجاق GG 401

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 402

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 403

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 404

اجاق گاز شیشه ای چهار شعله ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم سپری چدنی

اجاق GG 501

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز وسط ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم

اجاق GG 502

اجاق گاز شیشه ای پنج شعله پلوپز کنار ضخامت شیشه 8 میلی متر مجهز به فندک و ترموکوپل تاپ تایم
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS INFINITY LOADING